Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2019

paasiak
17:56
3684 e9ea 390
Cold War, P. Pawlikowski (2018)
Reposted frommovieguy movieguy viazwariowalam zwariowalam
paasiak
17:56
7020 5dfa 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viazwariowalam zwariowalam
paasiak
17:55
Czuję się zupełnie do niczego. Czuję się, jakbym poszła do kina, film się skończył, zapaliły się światła, wszyscy wyszli już z sali, a ja dalej tam siedzę i próbuję zrozumieć, co się właściwie wydarzyło.
— A. J. Finn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazwariowalam zwariowalam
paasiak
17:55
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viazwariowalam zwariowalam

July 05 2019

paasiak
21:55
4174 b63d 390
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viafriends friends
paasiak
21:54
6857 8f64 390
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viafriends friends
paasiak
21:52
1698 bfb0 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaretaliate retaliate
paasiak
21:51
paasiak
21:51
3661 4350 390
Reposted frommagdenvja magdenvja viaSmerfMaruda SmerfMaruda
paasiak
21:48
Reposted frombluuu bluuu viaxvcth xvcth
paasiak
21:48
2956 9c44 390
Reposted fromheroes heroes viaxvcth xvcth
paasiak
21:48
5424 1420 390
Reposted fromniente niente viaxvcth xvcth
paasiak
21:47
8250 4238 390
16 czerwca 2019, zachód słońca, Kraków (timelapse), moje
Reposted fromikari ikari viayouaresonaive youaresonaive
paasiak
21:47
6388 b58d 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viayouaresonaive youaresonaive
paasiak
21:46
9281 96a3 390
paasiak
21:46
3222 60b8 390
Reposted fromverronique verronique viafilmowy filmowy

May 24 2019

paasiak
22:05
22:05
3089 00d0 390
paasiak
22:03
8867 cc58 390
Reposted fromfelicka felicka viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
paasiak
22:01
7694 aef7 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viapimpmyheart pimpmyheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl