Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

paasiak
19:13
8435 4627 390
Reposted fromtgs tgs viachceblantao5rano chceblantao5rano
paasiak
19:13
6135 a329 390
Reposted frommaking-love making-love viaencoorton encoorton
paasiak
19:13
5681 20c1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaencoorton encoorton
paasiak
19:12
5548 13c5 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaencoorton encoorton
paasiak
19:12
0667 3164 390
Reposted fromoll oll viaencoorton encoorton
paasiak
19:12
3685 3bee 390
Reposted fromwyczes wyczes viaencoorton encoorton
19:09
0748 fd57 390

sojobo:

here is a comic about me

Reposted fromseimei seimei viaforgoodandforbad forgoodandforbad
paasiak
19:09
Za dwadzieścia lat będziesz żałowała tego, czego nie zrobiłaś, niż tego co zrobiłaś. 
— Mark Twain
Reposted fromoutoflove outoflove viatake-care take-care
paasiak
18:34
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viajakubzulczyk jakubzulczyk
paasiak
18:32
9117 d4bf 390
18:32
paasiak
18:29
4294 1bf0 390
paasiak
18:29
4510 7ed6 390
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaSmerfMaruda SmerfMaruda
paasiak
18:28
6245 e07f 390
paasiak
18:28
paasiak
18:28
paasiak
18:27
9122 71c8 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viawhattever whattever
paasiak
18:27
paasiak
18:26
4986 1878 390

June 19 2017

paasiak
20:24
2482 6e3e 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakonwalia konwalia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl