Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

paasiak
20:24
2482 6e3e 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakonwalia konwalia
paasiak
20:22
0805 148e 390
Escape together. 
Reposted fromi-ann i-ann viakonwalia konwalia

June 15 2017

paasiak
21:53
21:53
0681 8590 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viapimpmyheart pimpmyheart
paasiak
21:53
paasiak
21:52
4106 5c4b 390
Reposted frompesy pesy viapimpmyheart pimpmyheart
paasiak
21:52
1303 a896 390
21:51
1886 8640 390
Reposted fromamatore amatore viapimpmyheart pimpmyheart
paasiak
21:51
8708 6c58 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapimpmyheart pimpmyheart
paasiak
21:51
3283 ab44 390
Reposted fromviolethill violethill viapimpmyheart pimpmyheart
paasiak
21:47
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów.  
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromxalchemic xalchemic
paasiak
21:44
6610 fd14 390
paasiak
21:44
bądź bardzo obok.
21:43
paasiak
21:43
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek, i zacznij życie od nowa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromretro-girl retro-girl viaballetdancer balletdancer
paasiak
21:42
8703 a64b 390
Reposted frommeem meem viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
paasiak
21:42
Nasze wyobrażenia mogą zepsuć coś prawdziwego
— M

May 28 2017

17:56
paasiak
17:55
paasiak
17:27
Wódka nie dodaje, ani nie odbiera rozumu, ona sprawdza, czy rozum się ma.
— W. Biriukow
Reposted fromKabotan Kabotan viatimetobegin timetobegin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl