Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

paasiak
22:05
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
paasiak
21:25
6760 a5b2 390
Reposted fromimradioactive imradioactive viaBalladyna Balladyna
paasiak
21:23
paasiak
21:23
21:23
paasiak
21:22
6528 deeb 390
Reposted fromnyaako nyaako viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
paasiak
21:22
6912 9bad 390
Reposted fromnyaako nyaako viafellogen fellogen
paasiak
21:22
1718 52f6 390
paasiak
21:14
przeraża mnie ten cały zmarnowany przeze mnie czas
Reposted fromcreure creure viaforgoodandforbad forgoodandforbad
paasiak
21:10
paasiak
21:10
0306 f700 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
paasiak
21:10
paasiak
21:09
5113 d783 390
paasiak
21:09
4050 3f34 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabezimienna23 bezimienna23
21:09
2941 d5f0 390
Reposted fromfreakish freakish viabezimienna23 bezimienna23

April 26 2017

paasiak
16:01
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński
paasiak
16:00
Nikt nie chce być singlem, ale też mało kto umie zbudować związek. Nakarmieni popkulturą, wypchani sztucznymi wzorcami oczekujemy od drugiej strony wyimaginowanej doskonałości, sami za bardzo nie chcąc nic dawać. Wyposażamy naszych wyimaginowanych partnerów w zestawy często sprzecznych cech, przy okazji doczepiając im w fantazjach twarze znanych, amerykańskich aktorów. Nie potrafimy przyjąć do wiadomości faktu, że zawsze ten ktoś będzie podobał nam się trochę mniej, zawsze czymś nas wkurzy, zawsze w jakiś sposób zawiedzie nasze zaufanie, o czymś zapomni, gdzieś się spóźni, gdzieś posieje naszą ulubioną rzecz. Jest to dla nas nie do zniesienia, bo moment, gdy życie rozmija się z naszymi marzeniami, traktujemy jako osobistą klęsk.
— Jakub Żulczyk

March 12 2017

21:19
paasiak
21:19
2110 fc02 390
Reposted fromrevalie revalie viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
paasiak
21:19
5028 36a1 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl