Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

paasiak
21:53
paasiak
21:53
7377 f187 390
Reposted fromoutline outline viaprettylitlleliar prettylitlleliar
paasiak
21:53
paasiak
21:50

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
paasiak
21:50
Ty i ja mieliśmy słońce rwać,
osiodłać czas, dogonić wiatr,
otworzyć bramy w światło dnia.
— Baśń o rozstaniu
paasiak
21:47
Każdy z nas stracił kogoś, kto powinien być teraz obok.
Reposted fromiamstrong iamstrong viaruinyourday ruinyourday
paasiak
21:46
paasiak
21:46
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
Reposted frombzdura bzdura viaruinyourday ruinyourday
21:46
4350 3d92 390
paasiak
21:46
3752 b177 390
Reposted fromlittlefool littlefool viasmyrrr smyrrr
paasiak
21:45
7898 c63c 390
Reposted fromjamyjka jamyjka viasmyrrr smyrrr
paasiak
21:37
6014 12e9 390
Reposted fromrol rol viasmyrrr smyrrr
paasiak
21:37
 Gdyby mi ktoś powiedział:
-Idź do parku
i siedź tam dwa lata,
a po dwóch latach
Ona przyjdzie na spacer z psem,
ale będziesz ją widział tylko przez minutkę...
To pobiegłbym do tego parku
i czekał dwa lata!
— Jarosław Borszewicz
paasiak
21:37
5970 5d38 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabarb barb
paasiak
21:35
Od urodzenia co krok, co dziennie mamy tu mniej siebie. Co doświadczenie, wkładamy na siebie kolejną warstwę, maskę, tarczę, plaster, nie da się być przecież dzieckiem zawsze. Mam rację? uciekamy od tego co w nas naturalne, szczere, łamani fałszem, krytykanctwem, nawet własnym sumieniem. Strusi łeb chowamy w ziemi - pseudo bezpieczni, kopiemy pod sobą dołki. W obliczu śmierci i tak będziemy bezbronni jak noworodki.
— Będziemy dziećmi. Zeus
paasiak
21:35
9592 2a50 390
Reposted fromepidemic epidemic viabarb barb
paasiak
21:34
Nie ma, nie było - okazuje się - nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
Reposted frompouler pouler viaihaveitintheass ihaveitintheass
paasiak
21:28
6677 4c7a 390
Reposted fromministerium ministerium viaruinyourday ruinyourday

July 06 2015

paasiak
10:34
2174 9f21 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamerriment merriment
10:32
0932 f4ff 390
Reposted fromoolacile oolacile viaMonasi Monasi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl