Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2017

paasiak
20:11
6818 e1a5 390
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaBalladyna Balladyna
paasiak
20:11
2650 9ee4 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaBalladyna Balladyna
paasiak
20:10
Powinnam wyłączyć telefon, usunąć facebooka i gdzieś wyjechać. I tam, w spokoju,  zastanowić się, na czym tak naprawdę mi zależy.
Reposted fromkatkad katkad viaforgoodandforbad forgoodandforbad

September 03 2017

17:55
8936 eaf4 390
paasiak
17:55
8071 50a9 390
paasiak
17:52
Mądre pomysły przychodzą, jak już coś spierdolisz.
— Konfucjusz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
paasiak
17:52
8368 ee18 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
paasiak
17:51
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
17:50
5151 269e 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viaoversensitive oversensitive
paasiak
17:48
paasiak
17:47
1268 0400 390
Reposted fromkotowate kotowate viamarghot marghot
paasiak
17:47
3682 b14b 390
17:46
5128 1f9f 390
paasiak
17:46
5220 e342 390
Reposted fromWascon Wascon viaprettylitlleliar prettylitlleliar
17:45
1480 3171 390
Reposted fromeuo euo viaprettylitlleliar prettylitlleliar
paasiak
17:43
6043 d5ef 390
Reposted fromdusix dusix viaprettylitlleliar prettylitlleliar
17:42
paasiak
17:40
Najważniejsze to znaleźć kogoś, kto Cię pokocha taką jaką naprawdę jesteś. Na wozie i pod wozem. Cudną i szpetną. Zadbaną i w łachmanach.
Z kimś takim warto zostać na całe życie.
— Juno
paasiak
17:40
I wiesz co najbardziej zabolało?
To że dałem z siebie wszystko
A to wciąż za mało
— Solar/Białas - Na piasku feat. WacToja
paasiak
17:39
4612 7021 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaxironical xironical
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl