Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2018

paasiak
16:30
3520 5e8a 390
Reposted fromyikes yikes viaTopielica Topielica
paasiak
16:26
3661 4350 390
Reposted frommagdenvja magdenvja viaplugss plugss
paasiak
16:23

June 26 2018

paasiak
10:44
paasiak
10:44
6167 4549 390
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viadobby dobby

May 27 2018

paasiak
14:16
7521 45d2 390
Reposted fromolalaa olalaa viadobby dobby

April 25 2018

paasiak
10:55
2594 e247 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viawiks wiks
paasiak
10:55
Reposted fromshakeme shakeme viawiks wiks
paasiak
10:55
Bardzo często w zwykłej codzienności możesz dostrzec czy komuś na Tobie naprawdę zależy i czy to wszystko ma sens. Uczucie najczęściej leży w zwykłych chwilach, w gestach, przytuleniach czy uśmiechach. Dostrzeżesz je w prostych rozmowach i pytaniach. Bo choć z pozoru banalnym, to jednak niezwykle pięknym uczuciem jest posiadać przy swoim boku kogoś kto zainteresuje się i zapyta jak Ci minął dzień.

— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viawiks wiks
paasiak
10:55
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viawiks wiks

April 16 2018

paasiak
18:36
1662 6151 390
Reposted fromseaweed seaweed viaplugss plugss
18:35
paasiak
18:35
8655 bdf5 390
Reposted byGagglewikskudlatygreywolfBabsonwildgirloutofmyheadstaaarponurykosiarzsexzrekinemilovegreenOkruszekdudkumikimotofrytkatosiapomaranczowyzeszytnecropixienotnowMagoryanJulaHeartEwelsanananastonerrwszystkodupauniquethenatusslittledisappointmentswiecznazmarzlinabudasihearvoiceswtxpierogiruskieaduroweagainnagainkaciemilordzieBlindnessnotyourstrawberrynotnecessarilymilsabelle
paasiak
18:34
5112 0bb7 390
paasiak
17:35
2307 67cc 390
Reposted frommerkaba merkaba viachceblantao5rano chceblantao5rano
paasiak
17:19
2815 aceb 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viachceblantao5rano chceblantao5rano
paasiak
17:14
paasiak
17:13
"Śniłeś mi się dzisiaj, było tak jak kiedyś, aż zatęskniłam i tak mnie w dołku od tego ścisnęło, że obudziłam się w najmilszym momencie. Wiedziałeś, że można tęsknić przez sen? Ja tęsknię."
— Piotr Adamczyk.
paasiak
17:13
Reposted fromjasminum jasminum viayouaresonaive youaresonaive
paasiak
17:04
1281 bcd0 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viabreakaway breakaway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl