Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

paasiak
20:00
19:58
2775 cd03 390
Reposted fromcroiea croiea viamasterofpuppets masterofpuppets
paasiak
19:58
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko
19:56
19:56
19:53
Jeżeli krzyczysz o małych problemach, rozejrzyj się. Może ktoś właśnie mówi o ogromnym bólu szeptem.
— (via dametaswift)
19:53
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość.
— Michał Kellen
(via fuckingartistic)
paasiak
19:49
3000 8c12 390
paasiak
19:49
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący pokochałem.
— Mariusz Ziomecki "Lato nieśmiertelnych"

August 19 2017

paasiak
20:25

July 26 2017

18:18
5434 4515 390
Reposted fromsteak steak viachceblantao5rano chceblantao5rano
18:17
paasiak
18:17
0404 3d47 390
paasiak
18:17
7309 0ff9 390
Reposted fromsassenach sassenach viaBalladyna Balladyna
paasiak
18:16
9962 7644 390
18:16
paasiak
18:15
0326 7322 390
Reposted fromsonaive sonaive viachceblantao5rano chceblantao5rano
paasiak
18:15
4841 eba7 390
Reposted fromkaiee kaiee viachceblantao5rano chceblantao5rano
paasiak
18:15
7142 8373 390
paasiak
18:15
Reposted fromFlau Flau viacametrue cametrue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl